De Agro AOV - Arbeidsongeschiktheid verzekering

Boeren en tuinders onderscheiden zich in mentaliteit en door ondernemerschap. Dat vraagt om een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die AOV is er nu voor leden van Abeos: de Agro-AOV. Dochteronderneming Abeos Zorg en Zekerheid ontwikkelde een AOV die past bij de dagelijkse praktijk in de agrarische sector.

Agro-AOV sluit naadloos aan op ziektehulpregeling Tijdens gesprekken met leden van Abeos kwam steeds een duidelijke wens naar voren: het werk op het bedrijf moet doorgaan en het inkomen op peil blijven, ook wanneer de ondernemer zelf uitvalt door ziekte of ongeval. Met Abeos is die continuïteit in bedrijfsvoering volledig geregeld via de vertrouwde ziektehulpregeling. De Agro-AOV voorziet in het op peil houden van het inkomen, ook in de daaropvolgende jaren.

Voordelen van de Agro-AOV

  1. Scherpe premiestelling
  2. Ruime keuze in wachttijd, aansluitend bij de gekozen dekking in de ziektehulpregeling
  3. Ruime keuze in de verzekerde eindleeftijd, tot en met 67-jarige leeftijd
  4. Optionele ongevallenmodule
  5. Directe en adequate ondersteuning, zo nodig ook al tijdens de wachttijd van de polis

De adviseur is volledig thuis in de agrarische sector en heeft uitstekende kennis over zowel de ziektehulpregeling als de Agro-AOV. Hierdoor kan de adviseur in overleg met u de meest optimale dekking samenstellen tussen de ziektehulpregeling en de Agro-AOV.

Meer informatie over Agro AOV-verzekering

Wilt u meer weten over de Agro Arbeidsongeschikheidsverzekering van Abeos Zorg & Zekerheid?

Vul de onderstaande velden in, zodat wij een duidelijk beeld hebben van uw vragen en in welke regio u woont/onderneemt. We leggen uw verzoek vervolgens direct bij de juiste contactpersoon neer. U hoort zo spoedig mogelijk van ons.

Over verzekeringsproducten van Abeos

De verzekeringsproducten van Abeos Zorg en Zekerheid zijn ondergebracht in een joint venture. In deze samenwerking tussen dRa Exploitatie B.V. en Abeos zijn de verzekeringsproducten met zorg samengesteld. Abeos Zorg en Zekerheid voldoet aan alle wettelijke richtlijnen die de overheid vraagt van verzekeringsaanbieders.

Onze dienstenwijzer en de informatie omtrent onze beloning leest u hier.

Meer over Abeos Agri Diensten

Delen