Abeos
  1. Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

Als ondernemer moet u van uw werknemers op aan kunnen. Ze moeten kennis van zaken hebben, de handen flink uit de mouwen willen steken én kwaliteit leveren. Natuurlijk hecht u dan veel waarde aan een betrouwbare personeelsvoorziener zoals Abeos.

Of het nu om een vaste werknemer gaat of een flexibele arbeidskracht: u verwacht zondermeer kwaliteit. En terecht. U wilt immers niet dat de continuïteit van uw onderneming in gevaar komt of dat u uw handen vol heeft aan personeel dat niet functioneert.

Abeos biedt u die zo onmisbare kwaliteit in personeelsvoorziening. We voelen ons betrokken bij u als ondernemer, gaan voor honderd procent eerlijkheid en betrouwbaarheid. Daarnaast staan we met beide benen op de grond zodat u weet wat u aan ons heeft.

Veiligheid

Voorkomen beter dan genezen
Abeos vindt het belangrijk dat medewerkers op een veilige en verantwoorde manier hun werk kunnen uitvoeren zoals ook is uitgesproken in de beleidsverklaring die is opgesteld door de directie. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan opleidingen zoals basisveiligheid (VCA), heftruckchauffeur en veilig werken langs de weg.

Abeos heeft verschillende veiligheidscertificeringen. Abeos investeert zelf veel in het verhogen van de veiligheidsomstandigheden waaronder (onze) medewerkers aan het werk zijn. Zo verzorgen en geven wij zelf VCA/VOL-cursussen.

Voorkomen van ongelukken
Om ongelukken te voorkomen zorgt Abeos ervoor dat alleen medewerkers met de juiste ervaring en papieren bij klanten worden ingezet. Hiertoe volgen onze medewerkers bijvoorbeeld veiligheidscursussen. Te denken valt aan cursussen als: Veiligheidsinstructies heftruck, Basisveiligheid, Uitvoeren gewasbescherming en Werken met motorkettingzaag en bosmaaier. Ook stemmen we de aanwezigheid van de noodzakelijke Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s), zoals veiligheidsschoeisel, helmen, stoffilters enz. af op de aanwezige risico’s. Aan de hand van een arbo-checklist en een werkaanvraagformulier bekijken we welke werkzaamheden een medewerker bij een ondernemer moet uitvoeren, welke opleidingen daarvoor vereist zijn en welke PBM’s daarvoor nodig zijn.

Abeos verwacht ook van de klant medewerking. Abeos en de opdrachtgever zijn zo samen verantwoordelijk voor de veiligheid van de medewerker. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor goede omstandigheden op de werkplek. Denk bijvoorbeeld aan het in de juiste technische staat verkeren van machines en werktuigen. Ook moeten stof- en geluidsoverlast, grote klimaatverschillen en te zware lichamelijke inspanningen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Ook de medewerker heeft verantwoordelijkheden. Medewerkers moeten onder andere meewerken aan instructie en voorlichting. Er wordt van ze verwacht dat ze machines en hulpmiddelen op de juiste wijze gebruiken en veiligheidsvoorzieningen zoals beschermkappen laten zitten. Ook dienen zij de ter beschikking gestelde PBM’s op de juiste manier te gebruiken en nemen zij indien nodig zelf de beslissing om onveilige werkzaamheden niet uitvoeren.

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over veiligheid. Wij denken met u mee en bieden praktische oplossingen.

Naar de veiligheidscertificeringen

Veiligheidscursussen

Cursus Basisveiligheid VCA
Medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven moeten beschikken over een certificaat Basisveiligheid VCA. Abeos organiseert de Cursus Basisveiligheid (VCA) voor klanten, leden en relaties. Een praktijkgerichte VCA-cursus door een ervaren docent. De voordelen van het volgen van deze cursus via Abeos zijn:

Scherpe tariefstelling
- Mogelijkheid tot het geven van een in company cursus
- In overleg zowel overdag- als avondcursus mogelijk
- Mogelijkheid tot aansluiting bij een cursusgroep van Abeos

Abeos opleidingen

Arbeidskrachten met kennis
U bent als werkgever uiteraard op zoek naar medewerkers met kennis van zaken: vakmensen die weten waar ze mee bezig zijn. En het liefst met een gericht diploma op zak. Om de kennis van onze arbeidskrachten verder te verbreden biedt Abeos hen een uitgebreid scala aan cursussen en opleidingen.

Door het volgen van cursussen blijven onze werknemers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de branch waarin zij werken en verbreden ze hun vakkennis. Daarmee bieden wij hen de kans zichzelf steeds verder te ontwikkelen en profiteert ú van de groeiende vakbekwaamheid van uw arbeidskracht!

Uiteraard bepalen wij in nauw overleg met u en uw werknemer welke cursussen of opleidingen noodzakelijk zijn en aansluiten op de werkzaamheden waarvoor u uw arbeidskracht inzet. Abeos geeft zelf veiligheidscursussen, maar schakelt ook opleidingscentra in om medewerkers op te leiden.

Herscholing beroepschauffeurs
CCVVolgens richtlijnen CBR/CCV moeten beroepschauffeurs 35 herscholingsuren maken in 5 jaar. VCA valt daar ook onder. Abeos is daarvoor gecertificeerd. Vraag bij Abeos naar de mogelijkheden.

Klokkenluiderregeling

Abeos heeft in samenspraak met de OR een klokkenluiderregeling opgesteld.

Wat houdt de Klokkenluiderregeling in?
De Klokkenluiderregeling is een wettelijke verplichting om ervoor te zorgen dat mensen misstanden kunnen melden zonder dat ze daar persoonlijk schade van ondervinden. In de Klokkenluiderregeling is vastgelegd op welke wijze een vermoeden van een misstand gemeld en afgehandeld moet worden. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.

Wat is een misstand?
Wat een misstand is, staat in de wet beschreven. Het gaat dan om het feit dat het maatschappelijk belang in het geding is bij:
- schending van een wettelijk voorschrift
- gevaar voor de volksgezondheid
- gevaar voor de veiligheid van personen
- gevaar voor de aantasting van het milieu
- gevaar voor het goed functioneren van overheidsorganisatie of bedrijf als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten

Kijk voor alle informatie op: www.huisvoorklokkenluiders.nl. Dit is een adviespunt voor verontruste mensen die vermoedens hebben van misstanden op of rond het werk die het maatschappelijk belang raken. Dit kunnen werknemers zijn, maar ook zzp’ers, uitzendkrachten, ex-werknemers, klanten of leveranciers.

Chauffeursregeling

Aangewezen instelling chauffeurs
Uitzendorganisaties die chauffeurs uitzenden in het beroepsgoederenvervoer dienen daarvoor aangewezen te zijn door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Uitzendorganisaties dienen hiervoor een aanwijzingsbeschikking aan te vragen.

Hieronder vindt u de aangewezen instellingen van Abeos met het bijbehorende beschikkingsnummer per werkmaatschappij:
- Abeos Bedrijfsverzorging B.V. - 2020-2381

Verklaring terbeschikkingstelling
Bij uitzending heeft een chauffeur een 'verklaring terbeschikkingstelling' nodig. De chauffeur dient deze onderweg bij controle te kunnen tonen. De uitzendorganisatie verstrekt deze verklaring en bewaart kopieën van afgegeven verklaringen.
Als de werkzaamheden voor de chauffeur eindigen bij het bedrijf waar hij is uitgezonden, moet de verklaring ter beschikkingstelling ingeleverd worden bij de uitzendorganisatie.

IKB PSB certificeringen

Abeos Bedrijfsverzorging is IKB PSB (Integrale Keten Beheersing voor PluimveeServiceBedrijven) gecertificeerd voor de activiteiten enten, laden en reinigen. Download hieronder het gewenste certificaat of lees meer over IKB PSB certificeringen op www.avined.nl.

Certificaat Abeos Bedrijfsverzorging Laden 2022-2023

Certificaat Abeos Bedrijfsverzorging Reinigen 2022-2023

Certificaat Abeos Bedrijfsverzorging Enten 2022-2023

Certificaat Abeos Bedrijfsverzorging Plaagdierenbeheersing 2023-2024

Certificaat NVPB

Abeos Agri Diensten is lid van de branchevereniging NVPB en voldoet aan de door de vereniging gestelde eisen.

- Certificaat NVBP 2023