Abeos
  1. Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de klanten en potentiële klanten. Abeos besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door AB Nederland.

Auteursrecht voorbehouden

Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Abeos openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Cookies voor retargeting

Bezoekers van Abeos.nl kunnen gedurende 180 dagen opnieuw worden benaderd doormiddel van advertenties op sites van derden die zijn aangesloten bij het Google Display Netwerk. Om dit te realiseren wordt er een cookie (een tekstbestandje aan de hand waarvan we uw computer herkennen) op uw computer geplaatst, waardoor we op een later moment nogmaals een advertentie aan u kunnen tonen. We maken hiervan gebruik om bezoekers van onze site te interesseren voor onze vacatures en diensten. U kunt de cookies verwijderen door dit uit te zetten in uw browser, de huidige cookies te verwijderen of u hiervoor uit te schrijven bij Google. Zie hieronder de link naar meer informatie vanuit Google.

Naar Google Ads privacy informatie