Certificeringen en keurmerken

Abeos is in bezit van diverse certificeringen en keurmerken. Op deze pagina vindt u de meest actuele certificaten.

SNA keurmerken Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid. Abeos is in het bezit van dit SNA-keurmerk.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten: - De identificatie van de onderneming; - De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting; - Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon (Wml); - Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland; - Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Hieronder vindt u per bedrijfsonderdeel een (voorbeeld) verklaring registratie NEN 4400-1. Om in het bezit te komen van een actuele verklaring van registratie, dient u deze zelf te downloaden. Dit kunt u doen vanuit het register op de website van SNA.

SNA verklaring Abeos Agrarische Dienstverlening SNA verklaring Abeos Bedrijfsverzorging

VCU

Abeos Agri Diensten is in het bezit van het VCU certificaat. VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid (VG) Checklist Uitzendkrachten.

Bekijk het VCU certificaat

Delen