Abeos
  1. Missie en visie

Missie en visie

De missie en visie van Abeos zijn richtinggevend voor de toekomst. Met deze duidelijke koers bouwen we aan onze moderne coöperatieve vereniging zodat zowel leden, klanten als medewerkers daar profijt van hebben.

De missie van Abeos
De beste regisseur van flexibele arbeid zijn voor organisaties en medewerkers binnen de Agri & Food sector en haar aanpalende sectoren.

De visie van Abeos
Wij bieden zekerheid door flexibilisering van arbeid zo te regisseren dat het waarde toevoegt aan continuïteit en groei bij onze beide klantpartijen.

< Terug naar de vorige pagina