Abeos

Aanvraag reductieregeling arbeidsongeschiktheid

Melding arbeidsongeschiktheid i.v.m. Reductieregeling

U wilt een melding doen van arbeidsongeschiktheid en een beroep doen op de Reductieregeling van Abeos. Om in aanmerking te komen voor het voor u geldende gereduceerde tarief dient u dit formulier in te vullen. Zodra deze informatie in het bezit is van Abeos, kunnen wij u het gereduceerde tarief in rekening brengen. Vul in het formulier de informatie in, zodat wij uw aanvraag in behandeling kunnen nemen. Wij nemen na ontvangst contact met u op.

Van toepassing zijnde reglementen

- Abeos Bedrijfsreglement
- Algemene Voorwaarden - Abeos Agri Holding - Abeos Uitzend Holding
- Statuten CVAB

Abeos is de handelsnaam waaronder de Coöperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging U.A. (CVAB, KvKnr 0803 6357 handelt, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen. Op het lidmaatschap en de Reductieregeling zijn van toepassing de Statuten, Bedrijfsreglementen en Algemene Voorwaarden van de Coöperatieve Vereniging Agrarische Bedrijfsverzorging u.a. (CVAB).