De Agro AOV - Arbeidsongeschiktheid verzekering

Dé arbeidsongeschiktheidsverzekering voor boeren en tuinders

Ook bij arbeidsongeschiktheid moet het werk doorgaan en uw inkomen op peil blijven. Dat vraagt om een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Nieuwstaete Assuradeuren heeft daarom in samenwerking met Abeos Zorg en Zekerheid een unieke verzekering ontwikkeld, de Agro-AOV. Met de Agro-AOV regelt u financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid, zodat u inkomensverlies voorkomt en uw bedrijfsvoering gecontinueerd kan worden.

Wat maakt de Agro-AOV zo uniek?

 • Geen inkomenstoets bij schade wanneer u periodiek de inkomensgegevens aanlevert;
 • Tot een verzekerd bedrag van € 30.000,- geen uitgebreide inkomenstoets;
 • Een aantrekkelijke aanvangskorting in de eerste drie jaar op de premie: 30% korting in het eerste jaar, 20% in het tweede jaar en 10% in het derde jaar;
 • De Agro-AOV voldoet aan de sterke wens in de sector om te kunnen verzekeren tot een eindleeftijd van 67 jaar;
 • Bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt gekeken naar het door u verzekerde beroep;
 • Geen opslag voor termijnbetaling;
 • Elk jaar kan gebruik gemaakt worden van het optierecht tot vijf jaar voor het bereiken van de gekozen eindleeftijd. Hierbij kunt u uw verzekerde bedragen met maximaal 10% verhogen of verlagen zonder uitgebreide medische waarborgen;
 • Alle betrokken partijen (zie kader) zijn agrarisch georiënteerd en kunnen zich daarom goed inleven in uw bedrijfs- en gezinssituatie;
 • Gratis preventieve, arbeidsdeskundige hulp en ondersteuning bij re-integratie;
 • Mogelijkheid om aanvullende ongevallendekking af te sluiten;
 • Naadloze aansluiting op de Reductieregeling van Abeos Agri Diensten.

Continuïteit in bedrijfsvoering goed geregeld

Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering bent u verzekerd tegen inkomensverlies en kan uw bedrijfsvoering doorgaan. In overleg met uw adviseur van Abeos Zorg en Zekerheid bepaalt u de juiste dekking van uw Agro-AOV.

Uw partners voor de Agro-AOV

Abeos Zorg en Zekerheid is een dochteronderneming van Abeos Agri Diensten. Naast het product Agro-AOV heeft Abeos Zorg en Zekerheid het Zorg & Verzuimpakket ontwikkeld. Een totaalconcept op het gebied van verzuim, arbodienstverlening en doorgaans aanvullende modules in relatie tot arbeidsongeschiktheid van medewerkers. Met dit pakket voldoet u als werkgever aan alle wettelijke en CAO verplichtingen.

Nieuwstaete Assuradeuren B.V. is een assuradeur met diverse volmachten. De Agro-AOV is een specifiek ontwikkeld product van Abeos Zorg en Zekerheid in samenwerking met Nieuwstaete Assuradeuren. Nieuwstaete Assuradeuren heeft de Agro-AOV in volmacht ondergebracht bij N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij.

N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij is in 1963 opgericht voor en door leden van BOVAG. Als geen ander zijn zij in staat om op een betrokken, bedreven en betrouwbare wijze ondernemers in specifieke sectoren, waaronder de agrarische, te bedienen.

Meer informatie over AOV-verzekeringen

Wilt u meer weten over de Arbeidsongeschikheidsverzekeringen van Abeos Zorg & Zekerheid?

Vul de onderstaande velden in, zodat wij een duidelijk beeld hebben van uw vragen en in welke regio u woont/onderneemt. We leggen uw verzoek vervolgens direct bij de juiste contactpersoon neer. U hoort zo spoedig mogelijk van ons.

Delen