Abeos
 1. Algemene voorwaarden enquête bedrijfsverzorging

Algemene voorwaarden enquête bedrijfsverzorging

Enquête tevredenheid bedrijfsverzorging

 1. Deelname aan deze enquête is vrijwillig en niet verplicht.
 2. Deelname aan deze enquête is anoniem, tenzij respondenten zelf persoonsgegevens (zoals een e-mailadres) doorgeven. Het invullen van persoonsgegevens is nooit verplicht.
 3. Persoonsgegevens (zoals een e-mailadres) worden alleen verstrekt aan medewerkers van Abeos indien de respondent kans wil maken op een dinerbon t.w.v. € 75,- en hiervoor een e-mailadres opgeeft.
 4. Er worden 150 dinerbonnen t.w.v. € 75,- verloot onder de inzenders die hiervoor een e-mailadres invullen. De winnaars worden willekeurig geselecteerd uit alle inzenders die hun e-mailadres achterlaten.
 5. Indien respondent geen persoonsgegevens (zoals een e-mailadres) invult, worden de resultaten anoniem verwerkt en zijn de antwoorden niet te herleiden naar een persoon/contact.
 6. De enquête kan ingevuld worden tot en met 31 mei 2021.
 7. Er geldt een maximum van één dinerbon per bedrijf/maatschap.
 8. Indien de respondent een e-mailadres doorgeeft om kans te maken op een dinerbon mag Abeos tevens contact opnemen n.a.v. de resultaten van de enquête.
 9. De dinerbon t.w.v. € 75,- is niet inwisselbaar voor contanten en tegoeden en kan niet verrekend worden met eventuele openstaande of nieuwe facturen.
 10. De winnaars krijgen per e-mail bericht of ze één van de winnaars zijn van een dinerbon t.w.v. € 75,-. Indien het opgegeven e-mailadres niet juist is, of de e-mail komt niet aan, zal er een volgende winnaar geloot worden.
 11. Over de uitslag van de loting kan niet gecorrespondeerd worden.