Algemene voorwaarden enquête bedrijfsverzorging

Enquête tevredenheid bedrijfsverzorging

 1. Deelname aan deze enquête is vrijwillig en niet verplicht.
 2. Deelname aan deze enquête is anoniem, tenzij respondenten zelf persoonsgegevens (zoals een e-mailadres) doorgeven. Het invullen van persoonsgegevens is nooit verplicht.
 3. Persoonsgegevens (zoals een e-mailadres) worden alleen verstrekt aan medewerkers van Abeos indien de respondent kans wil maken op een dinerbon t.w.v. € 75,- en hiervoor een e-mailadres opgeeft.
 4. Er worden 150 dinerbonnen t.w.v. € 75,- verloot onder de inzenders die hiervoor een e-mailadres invullen. De winnaars worden willekeurig geselecteerd uit alle inzenders die hun e-mailadres achterlaten.
 5. Indien respondent geen persoonsgegevens (zoals een e-mailadres) invult, worden de resultaten anoniem verwerkt en zijn de antwoorden niet te herleiden naar een persoon/contact.
 6. De enquête kan ingevuld worden tot en met 31 mei 2021.
 7. Er geldt een maximum van één dinerbon per bedrijf/maatschap.
 8. Indien de respondent een e-mailadres doorgeeft om kans te maken op een dinerbon mag Abeos tevens contact opnemen n.a.v. de resultaten van de enquête.
 9. De dinerbon t.w.v. € 75,- is niet inwisselbaar voor contanten en tegoeden en kan niet verrekend worden met eventuele openstaande of nieuwe facturen.
 10. De winnaars krijgen per e-mail bericht of ze één van de winnaars zijn van een dinerbon t.w.v. € 75,-. Indien het opgegeven e-mailadres niet juist is, of de e-mail komt niet aan, zal er een volgende winnaar geloot worden.
 11. Over de uitslag van de loting kan niet gecorrespondeerd worden.

Delen