Abeos
  1. Over Abeos Agri Diensten
  2. Corona statement

Corona statement

Corona statement Abeos Agri Diensten

Via deze weg wil Abeos Agri Diensten u informeren over de maatregelen die wij nemen ter preventie en tegen verdere verspreiding van het coronavirus.

Van iedere werkgever in Nederland mag inmiddels worden verwacht dat deze in haar bedrijfsvoering rekenschap geeft van de risico’s van een coronabesmetting; zo ook van Abeos. Voor Abeos staat de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers voorop.

Zodoende volgen we geldende wet- en regelgeving, de algemene RIVM-adviezen, adviezen van de Rijksoverheid, het veiligheidsprotocol van de ABU en nemen we voorzorgsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We zorgen ervoor dat onze medewerkers weten wat ze moeten doen om gezond te blijven en zo hygiënisch mogelijk te werken. Onze medewerkers vermijden lichamelijk contact en houden zoveel als mogelijk een afstand van 1,5 meter aan. Daar waar nodig en wenselijk, hanteren we extra veiligheidswaarborgen. Onze medewerker worden hierover continu geïnformeerd. Omdat wij zowel met Nederlandse als met internationale uitzendkrachten werken wordt deze informatie ook verspreid in het Engels en Pools.

Ondanks alle hierboven genoemde inspanningen, het hanteren van diverse hygiëneprotocollen, het continu evalueren van de getroffen maatregelen als ook het onderzoeken van alternatieve voorzorgsmaatregelen, kunnen wij hoe graag we dit ook met elkaar zouden willen, helaas niet garanderen dat onze medewerkers vrij zijn en blijven van een coronabesmetting. Mocht een medewerker van Abeos onverhoopt besmet zijn of raken met het coronavirus en bij u te werk zijn of worden gesteld, dan leidt dat niet tot enige aansprakelijkheid van Abeos voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge lijdt. Abeos aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van medewerker die besmet is met het coronavirus.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Het spreekt voor zich dat maatregelen continu worden beoordeeld en ook hierbij zijn de richtlijnen en nieuwe ontwikkelingen bepalend. Voor vragen kunt u altijd bij de afdeling HR terecht. Zij zijn bereikbaar via 0575 - 43 88 88.