Studenten helpen Abeos dienstverlening te verbeteren.

Studenten van Avans Hogeschool in ‘s Hertogenbosch hebben de afgelopen maanden uitvoerig onderzoek gedaan naar de online dienstverlening van Abeos. In het kader van hun minor Online Marketing hebben de studenten vier maanden lang het online sollicitatieproces van Abeos uitvoerig in kaart gebracht en geanalyseerd. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de Abeos’ online klantbeleving te verbeteren. 

Online marketing is een relatief nieuw vakgebied en trends volgen elkaar in een steeds hoger tempo op. Als moderne en toekomstgerichte organisatie is Abeos altijd geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van nieuwe media om op deze wijze onze online dienstverlening beter te laten aansluiten bij de wensen van de klant. Samenwerking met de onderwijssector is daarom een logische keuze. Bij onderwijsinstellingen in het algemeen en Avans Hogeschool in het bijzonder is veel nieuwe relevante kennis aanwezig. Het bundelen van onze krachten levert dan een klassieke win-win situatie op: studenten doen relevante praktijkervaring op en Abeos profiteert van de nieuwste inzichten. Het mes snijdt zo aan twee kanten.

De uitkomsten van het onderzoek laten duidelijk zien dat we op de goede weg zijn met onze innovatieve ontwikkelingen zoals de MatchAB, waarmee je altijd je werk of personeel binnen handbereik hebt. Tegelijkertijd geven onze klanten aan een grotere behoefte te hebben aan informatie en duidelijkheid omtrent onze dienstverlening. Dit gaan we de komende tijd verder uitwerken. Het project is een pilot voor verdere samenwerking tussen de hogeschool en Abeos.

WhatsApp Image 2019-01-16 at 13.01.10.jpeg