Certificeringen en keurmerken

Abeos is in bezit van diverse certificeringen en keurmerken. Op deze pagina vindt u de meest actuele certificaten.

SNA keurmerken

SNAHet keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid. Abeos is in het bezit van dit SNA-keurmerk. 

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon (Wml);
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Hieronder vindt u per bedrijfsonderdeel een (voorbeeld) verklaring registratie NEN 4400-1. Om in het bezit te komen van een actuele verklaring van registratie, dient u deze zelf te downloaden. Dit kunt u doen vanuit het register op de website van SNA