De Agro AOV

Boeren en tuinders onderscheiden zich in mentaliteit en door ondernemerschap. Dat vraagt om een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die AOV is er nu voor leden van Abeos: de Agro-AOV. Dochteronderneming Abeos Zorg en Zekerheid ontwikkelde een AOV die past bij de dagelijkse praktijk in de agrarische sector.

Agro-AOV sluit naadloos aan op ziektehulpregeling

Tijdens gesprekken met de leden van Abeos kwam steeds een duidelijke wens naar voren: het werk op het bedrijf moet doorgaan en het inkomen op peil blijven, ook wanneer de ondernemer zelf uitvalt door ziekte of ongeval. Met Abeos is die continuïteit in bedrijfsvoering volledig geregeld, zowel bij arbeidsongeschiktheid in het eerste jaar (via de vertrouwde ziektehulpregeling) als in de jaren daarna.

De Agro-AOV sluit naadloos aan op de ziektehulpregeling. De voordelen hiervan zijn groot:
1. scherpe premiestelling omdat het eerste jaar geen a-dekking nodig is. Daarin voorziet de ziektehulpregeling;
2. scherpe premiestelling omdat door tijdige melding in het kader van de ziektehulpregeling snel gratis Arbo-ondersteuning geleverd kan worden.

Kortom: de combinatie met de ziektehulpregeling levert naast uitstekende voorwaarden ook een scherpe prijs op!